Back To Top

SSI800 تکفاز

اینورتر تکفاز SSI (220V تکفاز به 220V سهفاز) : از 0.75KW تا  4KW قابل ارائه می باشد:

با کلیک بر روی هر یک از لینکهای ذیل اطلاعات توان مورد نیاز را مطالعه بفرمایید.

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان 1.5کیلووات تکفاز

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان 2.2کیلووات تکفاز

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان4کیلووات تکفاز

Default Blue Green