Back To Top

اینورتر ورودی تکفاز SSI800

  اینورتر تکفاز SSI (220V تکفاز به 220V سهفاز) : از 0.75KW تا  4KW قابل ارائه می باشد:

SSI80

 

 

SSI800

با کلیک بر روی هر یک از لینکهای ذیل اطلاعات توان مورد نیاز را مطالعه بفرمایید.

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان 1.5کیلووات تکفاز

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان 2.2کیلووات تکفاز

اینورترSSInverter مدل SSI800 توان4کیلووات تکفاز
Default Blue Green